Leijel gravsten i Storkyrkan, Stockholm

Gravsten med nummer 13 ligger precis intill Statyn med Sankt Göran och draken.

Text i register: 1702 Adam Leyels arvingar.

Leijel4   Leijel3

Karta