Brev skrivna av medlemmar av familjen Leijel

Jacob

  Avsändare: Leijell, Jacob
Mottagare: «mottagare saknas»
År: 1673
Anmärkning: Skrivelse
Arkiv: Autografsamlingen (KB1/1)
Information om register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket

Länk till dokument 1 (originalstorlek)

     

Leijell P 1 org s 
  

  Avsändare: Leijell, P
Mottagare: Tilas, Daniel f. 1712 d. 1772. Friherre, bergsråd, landshövdingstitel, kammarherre, riksheraldiker.
År: 1756
Arkiv: Autograph collection (KB1/1)
Information om register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket

Länk till dokument 1 2 3 4 (originalstorlek)

     

00001 s

 
Avsändare: Leijell, Adam Merchant. Leijell, Henrik Handelsman.
Mottagare: de la Gardie, Magnus Gabriel f. 1622 d. 1686
Friherre, greve, ambassadör, riksråd, krigsråd, assessor,häradshövding, rikskansler, generalguvernör, överstemarskalk,president i kammarkollegium, riksdrots.
År: 1677-1681
Anmärkning: 1677 maj, juni Stockholm; 1681; odaterat. (6).
Arkiv: de la Gardieska samlingen. Magnus Gabriel de la Gardies samling. (RA/720222.006)
Volym: E 1475
Information om register: Riksarkivet

Länk till dokument (originalstorlek)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

     

00001 s

 

Avsändare: Leijell, Adam Jakobson Handelsman.
Mottagare: Dahlbergh, Erik f. 1625 d. 1703 Friherre, greve, fältmarskalk, generalguvernör över Livland.Baron, Count, Field Marshal, governor-general of Livland.
År: odaterat (1)
Arkiv: Erik Dahlbergs samling. Erik Dahlberg. (RA/720269)
Volym: B6a:E 3496
Information om register: Riksarkivet

Länk till dokument 1 2 3 4 5 (originalstorlek)

     

00001 s

 

Avsändare: Leijell, C. Bruksägare.
Mottagare: Hermelin, Samuel Gustaf f. 1744 d. 1820 Assessor i Bergskollegium, bergsråd.Assessor in "Bergskollegium", "bergsråd".
År: 1780 (3)
Anmärkning: 1780 (3) Filipstad, Hvalstad.
Arkiv: Hermelinsamlingen. (RA/720441)
Volym: E 4204
Information om register: Riksarkivet

Länk till dokument (originalstorlek)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

     

00001 s

 

Avsändare : Leijell, C. Bruksägare.
Mottagare: Hermelin, Samuel Gustaf f. 1744 d. 1820 Assessor i Bergskollegium, bergsråd.Assessor i "Bergskollegium", Mountain Council.
År: 1780 (1)
Anmärkning: 1780 (1) Filipstad, Hvalstad.
Arkiv: Hermelinsamlingen. (RA/720441)
Volym: E 4207
Information om register: Riksarkivet

Länk till dokument 1 (originalstorlek)

     

00001 s

 

Avsändare : Leijell, Henrik Sekreterare, esquire till Bourn, England, naturaliserad engelsman.
Mottagare: Sparre, Carl f. 1723 d. 1791
Friherre, generalmajor, landshövding i Österbotten, landshövding i
Gävleborgs län, överståthållare, riksråd.
År: 1768 (2)
Arkiv: Börstorpsamlingen. Carl Sparre (1723-1791). (RA/720132.002)
Volym: E 3056
Information om register: Riksarkivet

Länk till dokument 1 2 3 4 5 (originalstorlek)