Länkar

 

http://strangs.weebly.com   En mycket intressant sida om den skotska släkten Strang. Upphovsman T. Hedberg
http://www.svenskaherrgardar.se   Svenska herrgårdar av Göran Ulväng