Upphovsrätt

Bilder märkta med © och fotografens namn är skyddade genom lagen om upphovsrätt.
Detta innebär att ingen får kopiera, använda eller distribuera bilder märkta med © från hemsidan Leijel.se
utan upphovsrättsinnehavarens medgivande.
Om medgivande ges skall copyrightmärkning inte tas bort och källa anges.