Bruksägare

 

BRUK LANDSKAP SOCKEN ÅR ÄGARE
Hammarby Gästrikland Ovansjö 1695 Kungl. majt och kronan
      1748 Uhr, Anders
      1763 Mackeij, Anna Christina
      1805 Fougberg, Jacob
      1805 Petre, Robert
      1844 Petré, Thore
Smedstorp Södermanland Lilla Malma 1695 Lohe, Johan
      1748 Leijel, Adam arvingar
      1763 Leijel, Henrik
      1805 Celsing, Lars Gustaf
      1844 Celsing, Lars Gustaf
Holm (Torshälla) Södermanland Torshälla 1695 Leijel, Maria
      1748 Mölman, Jacob
      1763 Möhlman, Jacob arvingar
      1805 Schepherus, Carl Adam
Åsby eller Vällnora Uppland Knutby 1695 Leijel, Jacob
Harnäs Uppland Älvkarleby 1695 Ankarström, Klas Depken
      1695 Leijel, David arvingar
      1748 Leijel, David arvingar
      1763 Bjerkén, Johan
      1763 Hagelberg, Jonas von
Älvkarleby Uppland Älvkarleby 1695 Ankarström, Klas Depken
      1695 Leijel, David arvingar
      1748 Leijel, David arvingar
      1763 Bjerkén, Johan
      1763 Hagelberg, Jonas von
      1805 Dahlson, Lars Fredrik
      1844 Tottie, Carl
Ekeby Västmanland Fellingsbro 1695 Leijel, Maria
      1748 Mölman, Jacob
      1763 Schantz, Eva Maria von
      1805 Wretman, Louis
      1844 Ericsson, Carl
Rockhammar Västmanland Fellingsbro 1695 Leijel, Jacob arvingar
      1844 Schulzenheim, David von
Storboda Västmanland Fellingsbro 1695 Leijel, Jacob arvingar
      1748 Mölman, Jacob
      1763 Möhlman, Jacob arvingar
      1805 Schultzenheim, David von
      1844 Schulzenheim, David von
Bröstorp Västmanland Nora 1695 Leijel, Adam
      1695 Petre, Johan
      1748 Mölman, Jacob
      1763 Schantz, Eva Maria von
      1805 Berger, Johan Niklas
Hammarby Västmanland Nora 1695 Leijel, Jacob arvingar
      1748 Mölman, Jacob
      1763 Schantz, Eva Maria von
      1805 Berger, Johan Niklas
      1844 Wedberg, Anders
      1844 Wedberg, P G

 

Källa:
"Förteckning över svenska bruksägare 1698-1844"
Historiska institutionen Uppsala universitet
Erik Lindberg
Länk