Berättelser

Sir Joseph Wilson Swan - hans liv och uppfinningar

Joseph Swan år 1849

Uppfann och tillverkade glödlampor två år innan Edison. Vann mål i brittisk domstol över Edison.

Swan blev adlad 1904 och tilldelades Hughesmedaljen samma år.

Författaren till denna artikel skulle vilja tillägga att han hade ett särskilt intresse av att forska om Joseph Wilson Swans liv - Sir Josephs yngsta syster, Emma Swan, född 1837, var Peter Leyels gammelmormor.

   

Ett och annat om lord Salisbury och hans svenska anförvanter

Bild till hemsidan om DN 1901


Från Dagens Nyheter 1901-04-21 om släktskap
mellen de svenska Leijel och lord Salisbury

   

Henry Leyel och de två prinsarna


Henry Leyel var direktör för Ostindiska kompaniet mellan år 1710 - 1730.
Han nämns vid namn i protokollet från Ostindiska kompaniets styrelse och ägare i samband med debatten om att öppna upp handeln till sydöstra Afrika och med frågan om hur man återlämnar prinsarna till Delagoa.

   

Musikprocessen år 1800

Musikprocessen år 1800


De svallvågor som franska revolutionen skapade ledde även i Europas periferi till en krusning på ytan i det annars så lugna Uppsala.
Lars F. Leijel, director musices blev inblandad i det "spel" som Juntan, en sammanslutning republikanska studenter spelade vid firandet i Uppsala av Gustaf IV Adolfs kröning.

   

Upptäckten av Sveriges största skatt

1


I oktober 1937 gjorde två byggnadsarbetare, Westerberg och Karlsson, reparationsarbete i en före detta potatisbutik på Lilla Nygatan 5 i Gamla Stan, Stockholm. När de bröt igenom ett gammalt betonggolv i källaren i butiken upptäckte de en enorm samling av silvermynt och silver delar gömda under golvet.

   

Svenska fastigheter ärvda av Henrik Leijel (1717-1803) från hans mor Hedwig Lucia född Lohe (1684-1770) vilka såldes till friherre Gustaf Celsing 1781 

regeringsgartan1


Henrik Adamsson Leijel bestämde sig för att lämna Sverige och bosätta sig i England.

   

En kärlekssaga från 1600-talets Älvkarleby

IMG 8675


Jungfru Anna Leijels äktenskap med bergsfogden Holm försatte kyrkoherden ur tjänst.

   

Utdrag från boken Nemesis Divina (Carl von Linné)

linne


Noteringar om Leijel i Nemesis Divina.