Berättelser

Henry Leyel och de två prinsarna


Henry Leyel var direktör för Ostindiska kompaniet mellan år 1710 - 1730.
Han nämns vid namn i protokollet från Ostindiska kompaniets styrelse och ägare i samband med debatten om att öppna upp handeln till sydöstra Afrika och med frågan om hur man återlämnar prinsarna till Delagoa.

   

Musikprocessen år 1800

Musikprocessen år 1800


De svallvågor som franska revolutionen skapade ledde även i Europas periferi till en krusning på ytan i det annars så lugna Uppsala.
Lars F. Leijel, director musices blev inblandad i det "spel" som Juntan, en sammanslutning republikanska studenter spelade vid firandet i Uppsala av Gustaf IV Adolfs kröning.

   

Upptäckten av Sveriges största skatt

1


I oktober 1937 gjorde två byggnadsarbetare, Westerberg och Karlsson, reparationsarbete i en före detta potatisbutik på Lilla Nygatan 5 i Gamla Stan, Stockholm. När de bröt igenom ett gammalt betonggolv i källaren i butiken upptäckte de en enorm samling av silvermynt och silver delar gömda under golvet.

   

Svenska fastigheter ärvda av Henrik Leijel (1717-1803) från hans mor Hedwig Lucia född Lohe (1684-1770) vilka såldes till friherre Gustaf Celsing 1781 

regeringsgartan1


Henrik Adamsson Leijel bestämde sig för att lämna Sverige och bosätta sig i England.

   

En kärlekssaga från 1600-talets Älvkarleby

IMG 8675


Jungfru Anna Leijels äktenskap med bergsfogden Holm försatte kyrkoherden ur tjänst...

   

Utdrag från boken Nemesis Divina (Carl von Linné)

linne


Noteringar om Leijel i Nemesis Divina.