Upptäckten av Sveriges största skatt

I oktober 1937 gjorde två byggnadsarbetare, Westerberg och Karlsson, reparationsarbete i en före detta potatisbutik på Lilla Nygatan 5 i Gamla Stan, Stockholm. När de bröt igenom ett gammalt betonggolv i källaren i butiken upptäckte de en enorm samling av silvermynt och silver delar gömda under golvet.

Westerberg & Karlsson with some of the treasure

 Westerberg & Karlsson with some of the treasure
Westerberg & Karlsson med några delar av skatten

plan
Plan som visar var skatten hittades

18000 silvermynt och 85 delar i silver såsom skedar, kannor, ljusstakar och skålar ( se bilder nedan ) hittades. Allt var gömt i tre kopparkärl, begravda för länge sedan. Gömman av mynt bestod nästan uteslutande av silvermark av olika valörer, och vissa malmstycken från perioden 1738-1741 då produktionen av silvermark avbröts. De yngsta mynten var från 1741 och äldsta från början av 17-talet. Den totala vikten av silver var 205 kg och värdet av skatten skulle vara värt cirka 100 miljoner kronor i dag.

Skatten kan ses på två museum, mynten på Kungliga Myntkabinettet och de stora silverföremålen på Stockholms stadsmuseum. Ett så stort fynd av mynt som samlats under många år drog naturligtvis till sig uppmärksammhet från kända numismatiska experter som Bengt Thordeman.

Thordemans papper (1948) är en mycket viktig milstolpe i analysen av myntsamlingen, inte bara för sitt relativt tidiga datum, utan också för betydelsen och inflytandet av dess slutsatser. Thordeman daterar fyndet till 1743, det datum då ett allvarligt uppror av män från Dalarna gjordes i Stockholm orsakaat av motgångar i kriget mot Ryssland.
Thordeman var nyfiken på att upptäcka av representationen av olika år och beslutade att analysera detta.

sk2

2
En del av Silver från skatten

Familjen Lohe

Under 1740-talet, var huset på Lilla Nygatan 5 ägt av den adliga familjen Lohe.
Johan Lohe, adlad Lohe 1703, född den 28 oktober 1643 en mil från Jewer, Ostfriesland i Tyskland, död 1704 i Stockholm, var en svensk adelsman och bruksherre. Han föddes troligen på sin fars gård i Meringsburg i Tyskland.
När har var 15 år gammal flyttade han till Stockholm, där han under några år bodde med sin kusin Henrik Lohe. Den 7 December 1673 gifte sig Johan med Anna Blume. Hon var dotter till den kungliga hovmannen Tobias Blume från Spandau och hans andra hustru Anna Tecklean.
Johan och Anna hade 18 barn, varav 13 överlevde till vuxen ålder.

År 1686 köpte Johan Lohe Hälleforsnäs kvarn från Börje Cronberg och två år senare införlivade Ströms Bruk i vad som skulle vara ett stort bruksimperium. Han ägde också sockerbruk, arbeten järn, ett handelshus, rederi och banker.

Johan Lohe dog 1704 i Stockholm, och är begravd i Lohe familjegrav i Fors kyrka i Eskilstuna. Hans fru Anna Blume, som överlevde honom med 27 år, dog den 23 jan 1731. Efter hans död förvaltade hon familjens enorma rikedomar och köpte ett hus på Lilla Nygatan 5 i Gamla stan där hon bodde tillsammans med två av sina ogifta barn, Adolf Tobias (född 1683) och Johanna (född 1690).
Adolf Tobias Lohe och hans syster Johanna dog båda 1759. En annan av Johan och Annas döttrar, Hedwig Lucia, född 1684, gifte sig med Adam Henriksson Leijel 1713. Adam dog 1744 och hans änka Hedwig Lucia levde på Biby, dog där 1770.

Den enda manliga arvtagaren till Lohe familjens förmögenhet var Conrad Anton Lohe, född 1685, dog 1763. Sonen Conrad (1685 - 1763), gifte sig med 25 år yngre Beata, som var av samma dåliga kaliber som sin make. Ohederlighet, snålhet, snikenhet samt ideliga processer, att få någon på fall, var det enda som kunde glädja dem. Deras enda son, som levde i armod, lär ha supit ihjäl sig i unga år på Uppsala universitet2.

Det är inte känt vilka som gömde Lohe skatten men det verkar som det måste ha varit Adolf Tobias Lohe, eventuellt tillsammans med sin yngre syster Johanna.
Enligt datum för de funna mynten, var skatten uppenbarligen gömd efter 1741.

Anna Lohe som hade köpt huset dog 1731, men hennes två barn bodde där det tills de dog i 1759.

ln5
Lilla Nygatan 5, Gamla Stan

Lilla Nygatan 5 är nu Victory Hotel. Namnet firar Admiral Lord Nelsons flaggskepp Victory snarare än att skatten hittades i källaren. Ägare till hotellet är en beundrare och anhängare av Lord Nelson, den brittiska amiralen som besegrade de kombinerade spanska och franska flottorna i slaget vid Trafalgar 1805.

 


Notering:
1 The Lohe Hoard: A Contribution to the Methodology of Numismatics , Bengt Thordeman, 1949.
2 See http://frakentorp.se/om.html 

Källor:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Loheskatten
http://www.stockholmskallan.se/Soksida/?ft=Loheskatten
http://discovery.ucl.ac.uk/5067/1/5067.pdf
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dalupproret