Bilder

Älvkarleby kyrka - tavla


PaintingAlvkarlebyChurch

På korets norra vägg hänger en tavla föreställande Jesus på väg till Golgata med sitt kors. Tavlan är målad i olja på trä och signerad B 1563 febr. 18, vilket betyder att den är ett verk av den holländske renässansmästaren Joachim Bueckelaer från 1563.

Korsbäraren är infälld i ett vimmel av människor, i förgrunden marknadsfolk med sina korgar.

Tavlan antas ha kommit till Sverige som krigsbyte under 30-åriga kriget och först tillhört drottning Kristinas tavelsamling. Sedan synes den ha kommit i familjen Leijels ägo.

När den skänktes till Älvkarleby kyrka av medlemmar av denna familj, försågs den med ett postament och krön av epitafiekaraktär. Detta är utfört i barockstil och uppges härstamma från 1700-talets första år. Epitafiet hugfäster minnet av David Leijel d.ä. (d 1676) och hans hustru Catharina Honnon (d 1670). David Leijel var den ene av Älvkarleö bruks grundläggare och vilar jämte sin maka i gravkoret under korgolvet.

Flerängs Herrgård


dorrknack Flerang planritning Flerang ritning flerang tupp huset 1200 huset2 500 stamplar flerang karta

 

Nygård Älvkarleö


nygaard utsikt1 utsikt2

 

Söderfors herrgård


IMG 0862 IMG 0832 IMG 0861

 

Vapensköldar


Ätt nummer: 1531, 1532 and 1533
1531 3 1532 3  1533 3


Stora vapenskölden i kyrkan är ätt 1532
1532 vapen kyrka

 

Harnäs bruk


Harnas bruk

Bruksgatan år 1930 hade i huvudsak samma utseende som vid återuppbyggnaden efter rysshärjningarna 1719.
Bruket var i drift till 1911.

 

Älvkarleö bruk


Alvkarleo bruk

Bruksgatan med smedstugorna. Bruket anlades i mitten av 1600-talet.
En smedstuga finns bevarad med anor från 1700-talet.