Henry Lyell och de två prinsarna

Henry Lyell föddes i Sverige 1665, son till den skotskfödde Henrik Lyell och hans hustru Judith Rokes. I början av 1700-talet lämnade han Sverige och bosatte sig i London, England.

Den 10 april 1711 valdes han till direktör för ”United Company of Merchants” vilka handlande med Ostindien (East India Company, EIC). Han valdes till ordförande i Ostindiska kompaniets styrelse 1718, 1721 och igen 1726. Han var direktör i Ostindiska kompaniet från 1710 tills han gick i pension 1730.

Henry Lyell var således en av de 24 direktörerna för Ostindiska kompaniet under hela perioden som berättelsen om de två prinsarna nedan förtäljer. Han var faktiskt ordförande i styrelsen 1721. Han nämns vid namn i protokollet från Ostindiska kompaniets styrelse och ägare i samband med debatten om att öppna upp handeln till sydöstra Afrika och med frågan om hur man återlämnar prinsarna till Delagoa1.

Den 13 juli 1715 mottog Ostindiska kompaniet en begäran från kapten Thomas White om licens för att handla med Madagaskar och Delagoa2 för slavar och elefantbetar till plantager i Västindien3. Detta följdes upp av ett brev den 26 oktober 1715 från Thomas White till EIC där han begärde en licens för tre små fartyg och en slup att handla med Delagoa och Madagaskar för valfiske, elfenben och andra varor från dessa platser4. Rätten beordrade att denna framställning skulle hänskjutas till korrespondenskommittén, för att diskutera med kapten White om hans nämnda förslag och rapportera deras åsikt i hela frågan5.

Kapten White fick sin licens och seglade i sitt skepp "Mercury" till Delagoa Bay 1716. När kapten White slutligen ankrade i Delagoa Bay, underhöll kapten White den lokala stamkungen med två av hans släktingar ombord på hans skepp6. Under denna period uttryckte chefens två unga släktingar sin önskan att besöka England. Kapten White lovade att ta väl hand om dem, och kungen stod för kostnaderna för prinsarnas resa genom att ge White värdefulla handelsvaror.Mercury seglade sedan till Madagaskar där kapten White köpte ett antal slavar.

Kapten White seglade till Västindien och anlöpte Godahoppsudden i april 17177 och ankrade på ön Jamaica där den ondskefulla kaptenen sålde de två unga prinsarna till slaveri. Hans ankomst till Jamaica i juli 1717 noteras av Robert Drury i hans dagbok8.

På Jamaica lyckades de två unga prinsarna övertyga en lokal advokat, herr Bowles, om deras oskuld och furstliga status och han lyckades köpa deras frihet från sin slavmästare. Tillsammans med de två prinsarna seglade herr Bowles från Jamaica till England. Men kort efter att ha lämnat Jamaica drabbades skeppet av en orkan och sänktes utanför den spanska ön Kuba. Herr Bowles drunknade men prinsarna överlevde tillsammans med några andra inklusive överste John Toogood som tog dem till England9.

Vid ankomsten till England 1720 ansökte överste Toogood om Ostindiska kompaniet om att stå för hans utgifter och ordna så att prinsarna skickas tillbaka till sitt hemland i Moçambique. Han sade också att det skulle vara ett bra tillfälle att öppna upp handel med Moçambique10. Han följde upp detta med en annan framställning i november 1720 som påminde EIC om hans tidigare framställning.

Efter omfattande diskussioner sa EIC att de skulle skicka prinsarna till Bombay med ett av deras vanliga EIC-fartyg. Detta vägrades av John Toogood. 
EIC inledde sedan diskussioner med Royal African Company. Francis Lynn, RAC:s sekreterare skrev till EIC den 6 oktober 1721 och tackade dem för tillstånd att skicka ett RAC-fartyg till Delagoa för att återlämna de två prinsarna och bad EIC att häva alla handelsrestriktioner med Delagoa. 
Den 29 december 1721 skrev Francis Lynn till EIC och frågade när licensen för RAC-fartyget "Northampton" skulle vara klart, för Princess återkomst till Delagoa11.

Under tiden instruerades de unga prinsarna i den kristna religionen av kyrkoherden i St. Botolphs Aldgate, doktor Thomas Bray. Detta ledde till att de döptes med de kristna namnen James och John den 20 juni 1721 i St. Mary's Church, Twickenham av kyrkoherden, Dr. Pratt12. Society for Promoting Christion Knowledge, som grundades av Thomas Bray 1698, ville att prinsarna skulle återvända till Delagoa tillsammans med en missionär. Marmaduke Penwell utsågs att segla med dem, efter att ha fått 500 £ Ostindiska kompaniet enligt en rapport i London Journal.

Den 13 december 1721 skickade Francis Lynn ett utkast till licensen för det 110 ton stora fartyget Northampton med kapten John Sharrow som befäl för att segla till Delagoa Bay med de två prinsarna ombord13. Utkastet lästes av EIC:s domstol, och en renskrift undertecknades och förseglades och returnerades till RAC.

Båda prinsarna seglade från Themsen med Sharrow, men den äldste av de två prinsarna, James, begick självmord i maj 1722 i Exmouth, där fartyget försenades för reparationer efter att ha slagit mot en sten.

Northampton stannade vid den holländska bosättningen vid Godahoppsudden den 9 december 1722, med prins John av Delagoa och den anglikanska missionären Marmaduke Penwell ombord. De nådde Delagoa Bay i slutet av december 1722. Prins John erkändes som brorson till Tsonga-hövdingen Mafunbo14. Han ville inte ha något mer att göra med missionären Marmaduke Penwell  vilken åervände till England.

 


Notering;
2 Delagoa Bay ligger på Moçambiques sydöstra kust och heter nu Maputo Bay. Den första européen som undersökte den 1544 var den portugisiske upptäcktsresanden Lorenzo Marques som döpte den till Baía da Lagoa (Lagunbukten).

Källor: 
1Source DX211384_1_0001.tif (ucl.ac.uk) - en artikel av Jill Louise Geber och inlämnad som en del av en avhandling för hennes doktorsexamen till University College London.
3 India Office Records dokument IOR/1/6 ff132-33
4 India Office Records dokument IOR/1/6 ff 205-6
5 IOR/B/53. Title, Court Minutes, 8 Apr 1714 - 5 Apr 1716. Library, The British Library.
6 Historien är beundransvärt berättad av Margaret Makepeace och Richard Morel, Kuratorer för East India Company Records. Slavery, Shipwreck, and Suicide - Untold lives blog.
7 “The Cape and foreign shipping” 1974 av M. Boucher, University of South Africa.
8 “The Pleasant and Surprising Adventures of Robert Drury” av Daniel Defoe.
9 “Slavery, Shipwreck, and Suicide”. Untold Lives blog.
10 MINUTES AND MEMORANDA OF EAST INDIA COMPANY GENERAL COMMITTEES AND OFFICES dokument
D/173 page 140. 23 Sep 1720.
11 Dokument IOR/E/1/12 East India Company Home Correspondence.
12 St Mary's Church, Twickenham - Wikipedia.
13 MINUTES OF THE EAST INDIA COMPANYS DIRECTORS AND PROPRIETORS dokument B/56 sida 540.
14 “Arabian Seas 1700-1763” av Rene Barendse sida 136 Brill, 2009