Henry Lyell’s Bourn Hall, Cambridgeshire, England  

Bourn House Cambridgeshirecc
Bourn Hall, Cambridgeshirei 

Det nuvarande huset vid Bourn byggdes omkring 1602 av John Hagar; ockuperande platsen för ett 1100-tals slott som byggdes av Picot de Cambridge, den första Normandsheriffen i grevskapet. Byn Bourn ligger ca 16 km väster om universitetsstaden Cambridge i grevskapet Cambridgeshire. Bourn House, en pittoresk gammal herrgård, är byggd av tegel med en fasad av sten. Huset gjordes om efter 1733, sedan också 1817, då arkitekten John Adey Repton (1775-1860) fick i uppdrag att återupprätta och utvidga hallen tillsammans med sin far Humphry Repton (1752-1818) som han förmodligen också fick råd av om utformningen. Ett pittoreskt landskap och prydnadsträdgård skapades. Ändringar av Hall gjordes i slutet av 1900-talet av arkitekten Norman Shaw. År 1979 såldes huset och parken separat, huset och dess trädgårdar som etablerades av Patrick Steptoe och Robert Edwards som en infertilitetsklinik vilken finns även i dag.

De ursprungliga byggaherrarna och första boende i Bourn Hall var John Hagar och hans fru Frances Peyton i Isleham (1560-1619), dotter till Sir Robert Peyton och Lady Elizabeth Richii. Regnvattenrännorna på framsidan av hallen har fortfarande initialer John och Francis Hagar. Familjen Hagar lämnade dock Bourn Hall på 1730-talet och 1733 köptes gården av rika Ostindiska kompaniets direktör Baltzar Lyell. Baltzar Lyell var född i Stockholm 1672, den tredje sonen av Henry Lyell (1627-1710) och hans hustru Judit Rokes (1647-1705). Baltzar var utbildad vid Uppsala universitet och bestämde sig för att bosätta sig i London på 1720-talet. I April 1728 valdes han till direktör i Ostindiska Kompanietiii och förblev direktör fram till sin död 1740. Baltzar hustru Elisabet ärvde Bourn Hall efter makens död 1740 och bodde där till sin egen död 1752. Paret fick inga barn så 1752 ärvdes Bourn Hall av Baltzar brorson Henry. Henry är född i Stockholm 1717, son till Adam Henriksson Leijel (1669-1744) och hans hustru Hedvig Lucia Lohe (1684-1770). Henry sålde till slut alla sina svenska egendommar och naturaliserades i England år 1740. År 1756 gifte han sig med Catherine Allestrie (1729-1811). Deras dotter Katarina föddes samma år.

Den 22 April 1783 gifte sig Catherine Lyell med John Richard West, 4th Earl de la Warr i Westminster Londoniv. Efter att Henry Lyell dog 1803, ärvde deras son George John, den femte earlen egendomen. Han antog namnet Sackville-West 1813 vid sitt äktenskap med Elizabeth Sackville. Betydande förändringar har gjorts på huset och området 1817-1819 under ledning av John Adey Repton.

Egendomen tillhörde De La Warrs till 1883. Under denna period besöktes Bourn av drottning Victoria och prins Albert medan de vistas på närliggande Wimpole Hall. Den sista familjeförbindelsen till byn var Lady Mary, dotter till den 7: e earlen och maka till major Griffin, vilken köpte fastigheten 1921 och bodde där till 1957. Fastigheten förvärvades sedan av Peter och Ann King. Bourn Hall köptes av Patrick Steptoe och Bob Edwards 1980 och blev en världsberömd klinik för behandling av infertilitet.

Bourn Hall Cambridgeshirecc
Bourn Hall idag

Henry Lyell, hans dotter Catherine, grevinnan de la Warr och hennes man John Richard West, den 4: e earl de la Warr (som dog vid den unga åldern av 37) är begravda på kyrkogården i Bourn's Parish Church of St Helena och St Mary. Bilderna nedan är minnesmärken som restes för dem i kyrkan.

Henry Lyell’s sista vilja och testamente upprättades  den 26 augusti 1795 och arvsskiftet den 30 september 1803v.

coatofarms3
Henry Lyell 1717-1803

tavla
John Richard West och hans fru Catherine, Countess de la Warr (född Catherine Lyell)

 


Anteckningar:

i Från boken: Views of the seats of noblemen and gentlemen, in England, Wales, Scotland, and Ireland, vol 6 by John Preston Neale, Thomas Moule, published by Sherwood, Jones and Co., London 1823.

ii Se The Baronetage of England: Or The History of the English Baronets, and Such Baronets of Scotland, as are of English Families; with Genealogical Tables, and Engravings of Their Coats of Arms, Band 1, 1801

iii Se Vol XIII av Historical Register, London 1728.

iv För datum av hans giftemål, se The London magazine, eller, Gentleman's monthly intelligencer Vol XXV år 1756

v Document PROB 11/1399/176 i Riksarkivet.