Fräkentorps historia

frakentorpsherrgard
Fräkentorp ligger i Lilla Malma socken, Södermanlands län, vid sjön Björken (även namnet Bjuren förekommer i äldre litteratur, vilket betyder bäver). Det var först under medeltiden det började byggas fast bebyggelse i Fräkentorps omgivningar. Fräkentorp benämns som nybygge 1599 (dåvarande stavning var Frechnetorp, tillnamnet torp användes ofta för att beteckna ett nybygge) och var då en kronogård.

Huvudgården, Fräkentorp, köptes till frälse 1638 av D. Stuart. Johan Lohe (mkt förmögen tysk, läs mer under rubrik Johan Lohe) köpte Fräkentorp, som då var samägt med Hellefors (som blev Hälleforsnäs), Smedstorp, Hvarsta och Biby. Lohes dotter Hedvig, som blev 86 år gammal, gifter sig med Adam Leijel (Lyell). Hedvig Leijels son Hinric sålde år 1781 alla egendomarna för 80 000 specier (som då även bestod av, förutom de ovan nämnda, Fjellskäfte) till Presidenten och Commendören friherre av K.N.O. Gustaf von Celsing, som gjorde hela egendomen till fideikomiss. Efter Gustaf von Celsings död tillföll egendomarna hans bror Envoyén och Commendören Ulric von Celsing (död 1805) som förstorade egendomarna genom ytterligare inköp och upprättade 1804 en ny fideikomissbestämmelse till förmån för Commendören Lars Gustaf von Celsing (1763-1810). 

1851 var Fräkentorp ett frälse säteri med tegelbruk.

1878 blev Fräkentorp säteri och bestod av 1/2 mantal (mantal innebar en gård där en man med familj kunde leva på).

1908 var Fräkentorp i U. Celsings brors sonsons son, kammarherre L. A. Celsing, ägo som även var innehavare av Lindholms fideikomiss i Barva socken.

Fräkentorps huvudbyggnad uppfördes på 1700-talet (1600-talet enligt Sv. Gods och Gårdar 1958-59) som då endast bestod av en nedervåning. 1801 byggdes huset på med ytterligare en våning och fick därmed sitt nuvarande utseende i gustaviansk stil. Ladugården byggdes 1872 i gråsten med små mörka stenar inkilade i de breda murfogarna som dekoration.

Nästan all skog nyplanterades mellan 1920-25, då skogen hade huggits ned av de norrmän som förvaltade egendomen. Vid den tiden användes mangårdsbyggnaden som sädesmagasin.

Från början av 1920-talet ägdes och förvaltades gården av Svensk Jordförmedling. Efter denna tid bytte Fräkentorp flera ägare på några få år för att 1926 hamna i von Heidekens ägo.

1938 bestod Fräkentorps areal av 357 ha, därav 90 ha åker och 225 ha skog. Taxeringsvärdet uppgick till 99 700 kronor. Utöver detta så hade Fräkentorp en besättning på 4 hästar, 30 kor, 15 ungdjur, 4 svin och var under traktordrift.


Källa: http://frakentorp.se