David Leijel (1621-1676)

David Leijel inkom med Jacob ovan år 1638 till Sverige där han liksom ovan blev handelsman i Stockholm innan han blev brukspatron på Älvkarleby bruk och Harnäs bruk. Han var gift med Catharina Honnon av skottsk härkomst i Gävle där hennes far var handelsman. Modern Anna Grubb anges av Gabriel Anrep vara av tysk börd. Hans äktenskap innebar att han blev svåger med Claes Depken (1627-1702). Han anlade Axmars järnbruk och ägde hälften av Älvkarleby och Harnäs, vilket övergick i helägarskap för hans ättlingar.

En son Johan Leijel var rådman och borgmästare i Stockholm och bruksägare, samt ärvde sina barnlösa kusiner. Gift med Carl Hisingers faster Margareta, fick han sonen Petter som var stadssekreterare i Stockholm, och Carl Leijel som blev bergmästare, och adopterades på den adliga ätten Leijel år 1773 på bibehållet namn och introducerades 1776 på samma nummer 1531. Denna ätt slöts med sergeanten Carl Leijel d.y. år 1799.

Johan Leijel hade en bror som hette David Leijel (1660-1727) som var bergmästare och assessor i Bergskollegium, och fick sedermera avsked med bergsråds titel. Han naturaliserades som svensk adelsman år 1716 på sitt gamla namn, och introducerades på nummer 1532. David Leijel var gift med Margareta Lundia. En ättling till dem var director musices Lars Fredrik von Leijel som var en av huvudpersonerna i musikprocessen år 1800. Hans sonson, apotekaren i Alingsås Fredrik Leijel (1813-1862), var den siste på svärdssidan som levde i Sverige. En manlig medlem av familjen emigrerade till England. Hans ättlingar lever nu i USA och Schweiz.

 

Källa:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Leijel (några ändringar gjorda från källan)
St Andrews University SSNE