Adam Leijel (1623-1686)

Adam Leyel var en köpman baserad i London som blev medlem av Eastland Company 1666. Han var bror till Jakob, David och Henry Leijel, de skotska bröder som var betydande fabriksägare och exportörer av järn baserade i Sverige. Detta sammanfaller med Leos Müllers konstaterar att år 1670 var den största importören av varor till Sverige Adam Leyel. Hans totala import stod för 29558 daler sm, vilket motsvarade 6,09% av den totala importen det året. Adam noterades också som en affärspartner i synnerhet med sin bror Henry.

Han var involverad i några rättsfall, det första år 1656 mot George Ross. År 1661 reste han ett mål mot Major Malius (Malcolm/Melkior) Hamilton. År 1670 reste Adam och hans bror David och andra ett fall mot Alexander Wadell.

Även om han var i Stockholm år 1646 blev han inte medborgare i staden förrän 1670 då han gav sin ed den 29 oktober.

Adam var gift med Helen, dotter till Adam Radou, som var hans bror Jakobs svåger. Han är möjligen samma man som köpte en tomt i Stockholm för 2900 daler år 1681. Adam begravdes i Maria kyrka i Stockholm den 12 maj 1686.

Adams döttrar:
Eva gifte sig 1682 med bankkommissarie Lars Nyman.
Magdalena gifte sig 1688 med Jacob von Schoting, och fick en son, Adam von Schoting (1689-1748) vilken blev adlad den 4 aug 1727 och infördes i Stockholm Riddarshus som adelsfamilj nummer 1830 samma år.
Barbro gifte sig 1691 med stockholms tullkommissionär Johan Laurin (1663-1724).
Judith gifte sig 1707 med Albrecht Lindkreutz (1674-1744). Lindkreutz adlades den 26 juni 1719 och introducerades 1720 under nummer 1633.
Catharina gifte sig med Christofer Cuur.

 

Källa:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Leijel (några ändringar gjorda från källan)
St Andrews University SSNE