Henrik Leijel (1627-1710)

Henric Leijel fick genom fordringar på riksrådet Bengt Horn andelar i Ekebyholm säteri, där han var brukspatron liksom på Harnäs bruk. Han var gift med Judith Rokes vars far var handelsman i Lübeck.

Sonen Adam Leijel var assessor i Bergskollegium, bergsråd och titulärlandshövding. Han naturaliserades som svensk adelsman år 1717 på sitt förutvarande namn, och introducerades 1719 på nummer 1531. Hans hustru, Hedvig Lucia Lohe, var dotter till brukspatron Lohe, varigenom bland annat Hällefors styckebruk och Fjällskäfte säteri kom i ättens ägo.

Henric Lyell d.y., Adam och Hedvig Lyells son, flyttade till England och sålde alla sina egendomar i Sverige 1781. I England hade han ärvt några släktingars andelar i Engelska Ostindiska kompaniet. En syster till honom, Hedvig, gifte sig med Johan Wulfvenstjerna, och Anna med Lars Jacob Adlerstedt. Därigenom utgick Henrik Leijels adliga ätt på svärdssidan i Sverige.

 

Källa:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Leijel (några ändringar gjorda från källan)
St Andrews University SSNE