Jacob Leijel (1612-1678)

Jacob Leijel 1612 1768

Jacob Leijel inkom 1638 med sina bröder till Stockholm där han var handelsman. Sedermera blev han brukspatron på Älvkarleby bruk och Harnäs bruk. Första hustrun var dotter till Claes Edenberg. Hans andra hustru var Barbara Dress vars far var fransman och arrendator av Nora och Linde bergslager och modern var Elisabeth Schaeij från Holland. Genom sitt äktenskap kom Jacob Leijel i besittning av flera bruk, bland annat Rockhammar och Hammarby, Nora, vilka skulle ärvas inom ätten i århundraden.

Deras son Adam naturaliserades som svensk adelsman med bibehållet namn år 1717 och introducerades 1719 på nummer 1533. Adam Leijel var brukspatron på Hammarby järnverk, Bröstorp och Norrby. Han avled ogift och slöt sin ätt, och testamenterade en del av sin förmögenhet till ett stipendium vid Uppsala universitet. En del av sina pengar skänke han också till upphjälpande av Hällefors silververk.

En son från första äktenskapet, Jacob Leijel d.y., grundade Vällnora i Knutby. En son till denne tillfångatogs i Poltava och slogs ihjäl i Tobolsk.
 


Källa:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Leijel (några ändringar gjorda från källan)
St Andrews University SSNE

 

Jacob Leijel fick burskap i Stockholm 1639 och var gift först med en dotter till rådmannen i Uppsala Claes Eden, senare adlad Edenberg, och sedan med en dotter till bruksägaren Andry Dress. Genom diverse transaktioner med sin andra hustrus medarvingar kom han i besittning av de hennes far tidigare tillhöriga järnbruken Rockhammar i Fellingsbro, Ör, och Hammarby vid Nora, vilka kom att ärvas av ättlingar till honom i flera sekler.
Leijel var också delägare i Bröstorps hammare vid Nora. Efter svärfadern och dennes son Otto Dress arrenderade han tillsammans med svågern Adam Radou av kronan Nora o Linde bergslag 1661-64. 1659-65 arrenderade Leijel därjämte tillsammans med sin bror David Väster-Silvbergs gård i Norrbärke, Kopp, Ludvika hamrar och kronogård, Grangärde sockens ordinarie ränta samt tiondejärnet och kyrkotionden från denna socken samt Norr-o Söderbärke, o 1668-71 arrenderade han tillsammans med Radou alla kronans hyttor, hamrar o gruvor i Nora och Linde bergslag samt i Fellingsbro o Ervalla, Ör, vilket kontrakt med vissa undantag förlängdes för tiden 1672-77.

I sitt första äktenskap blev Leijel svärfar till biskoparna Johannes Brodinus i Västerås o Petrus Bång i Viborg.