Haneberg Gård

huscHaneberg gård år 2013i

Introduktion
Denna artikel är baserad på en artikel publicerad av Gösta Persson 2013ii. Hans artikel baserades på upptäckter som gjorts i gamla kyrkoböcker, folkräkningar och markregister från Enåkers socken. Genealogiska anteckningar om medlemmar i Leijel familj har lagts till av Peter Leyel. Haneberg gård ligger i den västligaste delen av Enåkers socken, mellan sjöarna Lundviken i norr och Hallaren i sydväst. Haneberg nämns första gången i 1538. Det var skriftligt som "Hanneberg ". Haneberg ägdes då av Nils i Hallarsjö. Den nuvarande huvudbyggnaden byggdes troligen i mitten av 1600-talet (och därmed troligen socknens äldsta byggnad).

På kartan från 1640-talet finns en gårdsmarkering för Haneberg (”Hanebo”), vilket tyder på att en gård då fanns på Hallarsjös gamla utmark. Gårdsmarkeringen (gul cirkel med ett litet hus med vimpel på taket över) är utformad på ett sätt som skiljer sig från de flesta andra gårdar. Den markerar rimligen en frälsegård, dvs. en gård ägd av en adelssläkt.

I mantals- och husförhörslängderna från första delen av 1700-talet kallas Haneberg i allmänhet ”Hanbo” eller ”Hanebo”. På 1760-talet övergår man till att använda namnet ”Haneberg”. Ända fram på 1730-talet finns Anders Larsson med hustrun Anna Sivastdotter noterade i mantals- och husförhörslängder som boende i Haneberg.

I jordeboken för 1725 står som Hanebos ägare ”Mantals Commissarien Roland Persson och dess bror Kyrkioherden Abraham Printz”. Roland Persson Printz (1656-1739) och Abraham Printz (1672-1745) var söner till Per Swensson Printz på Ingbo herrgård i Enåker. Roland Persson Printz övertog Ingbo herrgård efter sin far. Abraham Printz var kyrkoherde i Löfsta (Västerlövsta) och Enåker.

haneberg hallarsjoHanebo i en karta från ca. 1640

Notarien Per Roland Printz var gift med Christina Sylvander och de hade döttrarna Catharina Christina och Anna Lisa. Efter Printz död bodde änkan kvar några år innan hon flyttade därifrån. Dottern Catharina Printz återkom till Haneberg år 1766 som hustru till löjtnanten (kapten från 1768) Per Wåhlberg. Catharina Printz dog 1777 endast 32 år gammal, i död- och begravningsboken har prästen skrivit: ”Fortifications Cap. Ädle och Wälbörd. Herr Per Bernh. Wåhlbergs Kära Husfru i lifstiden ädla fru Cath. Christina Printz. Kapten Wåhlberg bodde kvar på Haneberg till 1786.

Då hade Haneberg sedan något år övertagits av byggmästaren Gustav Ekeberg (född i Göteborg 1751) och hans hustru Catharina Charlotta Regnander. Omkring 1794 övertar Ekeberg en av gårdarna i Lund och familjen flyttar dit

När byggmästare Ekeberg flyttar till Lund övertogs Haneberg av kapten Pehr Gustaf Leijeliii som flyttade dit från Enåkersby.

The Leijel family at Haneberg
På 1790-talet övertogs Haneberg (eller som det ibland skrevs under 1800-talet Hanöberg) av kapten Pehr Gustaf Leijel. Hans hustru hette Sophia Gustava Tigerhielmiii (1758-1827). Hon var född på Lindsbro herrgård i Östervåla som dotter till jägmästaren Seved Gustaf Tigerhielm och Elisabet Anckarström.

Paret Leijel hade fyra döttrar. Äldst var Greta Sophiav (född 1778). Hon gifte sig 1804 med vicepastorn vid Uppsala domkyrka, teologie kandidaten magister Georg Fredric Fant. Dottern Fredrika Wilhelminavi (född 1780) gifte sig 1819 med organisten och klockaren i Stora Kopparbergs församling Anders Klingvall och flyttade till Falun. De två yngsta döttrarna Leijlel, Johanna Gustavavii (1784-1852) och Lovisa Carolinaviii (1790-1846), gifte sig aldrig. De bodde kvar på Haneberg livet ut.

Haneberg akvarellFoto: Gösta Persson

Texten på en akvarell, som hänger på Haneberg, lyder: ”Hannöberg på 1830-talet. Efter en Aquarell af Louise Leijel daterad den 21 januari 1831. Kopian utförd 1892 af E.A. Klingwallix. (Uti Westmanlands Län Enåkers Socken vid sjön Hallaren ligger Hannöberg.). Originalet nästan förstördt.” Lovisa Leijels systersonson, sjömannen Ernst Anders Klingvall (född 1855), kan vara den som gjort kopian.

Kapten Leijel dog 1809-10-02. Han finns antecknad i Enåkers dödbok, och det står "död i vattnet 2 oct.". Troligt i sjön Hallaren enligt Gösta Persson. Hustrun levde ytterligare ca 20 år.

De två yngsta döttrarna övertog Haneberg. Jordbruket sköttes med hjälp av ”landbönder”, dvs arrendatorer. Fröknarna Leijels hushåll förestods av hushållerskan jungfru Carin Hedenberg (1794- 1879). Efter fröknarna Leijels död flyttade ”demoiselle” Hedenberg till en stuga i Bolandet på andra sidan Lundviken. Hennes piga Stina Cajsa Ersdotter bodde kvar i stugan till sin död 1910.

Haneberg övertogs av brukspatron Axel Ulrik Söderhielm på Uddnäs. Söderhjelm bodde dock aldrig på Haneberg.

 


Source:
i Från hemsidan http://www.bygdeband.se/?post_type=attachment&p=696139

ii “Haneberg och Hallarsjö i Enåkers socken, Uppland”, se http://www.bygdeband.se/wp-content/uploads/uploaded/379/457665_haneberg_hallarsj_ver1_1.pdf

x


Notes:
iii Pehr Gustaf Leijel föddes den 15 september 1740 i Dalby församling, Uppsala. Dog den 8 oktober 1809 i Hanöberg, Enåker församling vid 69 års ålder och begravdes den 22 october i Enåker. Hans far, Lars Leijel, var född 1698, Fleräng herrgård, Gävleborgs Län och tjänade i armen, gick i pension med majors rang 1762. Dog året efter.

iv Sophia Gustava Tigerhielm föddes 20 juli 1758, Lindsbro herrgård, Östervåla församling och dog den 7 maj 1827,  Haneberg. Hon gifte sig med Pehr Gustaf Leijel den 24 juni 1776, Lindsbro herrgård.

v Margareta Sofia Leijel föddes den 24 september 1778 i Focksta, Hagby församling, Uppsala och dog den 21 juni 1830 i Enåker församling. Hon gifte sig med George Fredric Fant den 13 januari 1807 i Västerlövsta församling, Uppsala.

vi Frederika Wilhelmina Leijel föddes den 22 januari 1780 i Fockstad och dog 1841 i Falun. Hon gifte sig med Anders Klingvall i Enåker den 17 oktober 1819.

vii Johanna Gustafa Leijel föddes i Uppland den 23 juni 1784 och dog ogift i Haneberg den 4 mars 1852.

viii Louisa Carolina Leijel föddes den 3 november 1790 och dog ogift i Haneberg den 27 januari 1846.

ix Ernst Anders Klingvall (1855-1929) var barbarn till Anders Klingvall och Frederika Wilhelmina Leijel.